Profylaktická príprava vs. príprava na prirodzený pôrod

01.09.2020

Možno si poviete, príprava ako príprava. Niečo ma naučia, trošku poskúšam a môžem porodiť. Ale nie je to úplne tak. Správna príprava je dôležitejšia ako čokoľvek iné na Vašej ceste za vytúženým bábätkom. Prečo nesúhlasiť s rutinnými zásahmi, prečo Svetová zdravotnícka organizácia vyslovene neodporúča dorzálnu polohu počas pôrodu, prečo sa pôrody môžu skomplikovať aj napriek tomu, že všetko bolo doteraz v poriadku? Otázok a odpovedí je tak mnoho, že na to jeden blog ani pár článkov nestačí. No aj napriek tomu Vám pár najdôležitejších rozdielov medzi prípravou profylaxie a prípravou na prirodzený pôrod s využitím hypnopôrodných techník popíšeme.


Profylaktická predpôrodná príprava

Už v 18. storočí sa snažili počas pôrodu o prvé pokusy hypnosugestívnej anestézie, ktorá mala viesť k zmierneniu pôrodných bolestí. Po krátkom čase skupina sovietskych autorov Pavlov, Veľvovskij a Nikolajev vypracovali dnes známy a používaný systém psychoprofylaxie pôrodných bolestí, ktoré sú súčasťou prípravy v jednotlivých pôrodniciach. Vychádzali z teórie Ivana Pavlova a toho, ako stimulácia mozgovej kôry súvisí s pociťovaním pôrodných bolestí. Boli presvedčení, že na tieto fyziologické procesy a mozgovú činnosť pôsobia zároveň aj psychologické faktory ako sú stres, úzkosť a strach. Na základe týchto presvedčení bol vytvorený systém psychologickej prípravy, ktorého úlohou je odstránenie strachu, oboznámenie sa s priebehom pôrodu a pripravenie matky na aktívnu a cieľavedomú pôrodnú činnosť. Iní odborníci apelujú na to, že je to vedomá a presne riadená činnosť ženy. Profylaktická príprava spočíva v:

 • informačno-edukatívnej príprave (prednášky o tehotenstve a pôrode)
 • tehotenskej gymnastike (cvičenie svalstva brušného lisu, panvového dna a dýchacie cvičenia)
 • psychologickej intervencii (relaxácia, posilnenie pozitívneho stavu, získanie kontroly nad strachom, eliminácia strachu)
 • psychologickej príprave pre partnera rodičky a jeho aktívnu účasť
 • návštevu pôrodnej sály

Táto príprava sa považuje za vedomú a intenzívnu prípravu, kde sa zlepšuje sebakontrola a kooperácia rodičky, redukuje možné úzkostné stavy, ďalej zlepšuje tolerancia pôrodných bolestí a znižuje fetálny distres. Mnoho odborníkov tvrdí, že tieto kurzy predpôrodnej prípravy vychádzajú zo smerníc a nariadení nemocníc. Pripravujú ženu na pozíciu poslušnej a dobrej pacientky, s podriadením sa nemocničnému personálu a prijatím všetkých medicínskych zásahov.

Zdroj: wirestock / freepik

Príprava na prirodzený Hypnopôrod 

Mnoho odborníkov, priekopníkov, uznávaných pôrodníkov, psychológov a mnohých iných, ktorí pochopili silu a posolstvo pôrodného procesu, jeho dôležitosť pre ženu a dieťa, apelujú na návrat žien k prirodzenému a inštinktívnemu pôrodu. K vnímavosti a empatii zúčastnených, na dôležitosť dostatku času, priestoru, možnosť pohybu a vnímania vlastného tela, v ktorom sa skrýva sila a múdrosť rodiacej ženy. Michel Odent tvrdí, že jediný, kto vie o svojom pôrode je rodiaca žena. Naša intuícia sa zmenila v racionálne myslenie a nedôveru vo vlastné schopnosti. Práve príprava na prirodzený pôrod odhaľuje tieto zabudnuté dary každej rodiacej ženy. 

Jedným z prvých pionierov našej doby bol Grantly Dick-Read, ktorý na svoje prekvapenie zistil, aký je pôrod nádherný, empatický, tichý a láskavý proces a to až vtedy, keď sa z nemocníc dostal do chatrče chudobnej rodiny. Rodiaca žena ho poprosila, aby nenarušoval jeho priebeh a v prípade potreby ho ona sama vyzve. Tieto momenty sú prirovnávané k milostnému aktu, ktorý funguje len vtedy, ak majú milenci intimitu, pokoj, súkromie, ticho a prítmie. Toto sú dôležité atribúty prirodzeného pôrodu, kde má svoje nenahraditeľné miesto intuícia, láska, rešpekt a empatia všetkých zúčastnených. 

Prirodzený pôrod je vedený "starou primitívnou" časťou mozgu, ako je hypofýza a talamus, ktorá má na svedomí správne miešanie a vylučovanie hormónov, dôležitých pre prirodzený, ľahký a rýchly pôrod. Avšak to len vtedy, ak nás v situácii neovláda nový časť mozogu neokortex, ktorý spúšťa racionálne myslenie, čím sa pozastavuje hormonálny kokteil a vrodený inštinkt. Toto je rozdielnym faktorom medzi profylaktickou prípravou a prípravou na prirodzený pôrod, ktorého hlavným faktorom je inštinkt a načúvanie signálom tela rodiacej ženy. Príprava na láskyplný pôrod je rozšírená a známa pod názvom hypnopôrod, ktorý ponúka:

 • anatómia, fyziológia tehotenstva a pôrodu
 • bežné klinické prístupy a rutinné postupy, ich prínosy aj riziká
 • možné komplikácie, prečo sa dejú a čo ich spôsobujú
 • fungovanie mozgu, hormonálna a nervová sústava
 • hypnóza, sugescia, afirmácie, uvoľňovanie, relaxačné techniky, ukotvenia
 • kroky a postupy ako udržať prirodzený pôrodný proces
 • medzinárodné štúdie a odporúčania WHO
 • cesta k prirodzenému pôrodu a ako funguje orgazmický pôrod
 • cvičenia, praktické ukážky, masážne techniky, podpora partnera a jeho dôležitá úloha
 • dojčenie a jeho výhody, kroky a techniky
 • starostlivosť o bábätko, príprava na príchod z nemocnice


"Nenarušovať pôrod a umožniť mu jeho prirodzenosť je tým najdôležitejším v gynekologicko-pôrodníckom prístupe.

(Dick-Read, 1933, in Dunn, 1994)

S láskou, Baška
Zdroje:

 • Jandová, K. (2007). Psychosomatika v gynekológii a pôrodníctve, In A. Heretik, A. Heretik, & kol. (Eds.). Klinická psychológia. (1st ed., pp. 527-542). Psychoprof.
 • Dunn, P.M. (1994). Dr Grantly Dick-Read (1890-1959) of Norfolk and natural childbirth. Archives of Disease in Childhood, 71, 145-146.
 • Leboyer, F. (2020). Porod bez násilí. (1st ed.) Malvern.
 • Monganová, M. F. (2010). Hypnoporod. (1st ed.) Triton.
 • Odent, M. (1995). Znovuzrozený porod. (1st ed.). Argo.
 • Odent, M. (2016). Císařsky řez. (1st ed.). Maitrea.
Foto:
 • Freepik / <a href='https://www.freepik.com/photos/pregnancy-woman'>Pregnancy woman photo created by wirestock - www.freepik.com</a>

"Prebytok horlivosti alebo úzkosť pochádzajúca z nevedomosti, je nespochybniteľnou skutočnosťou, že interferencia je stále jedným z najväčších                      nebezpečenstiev, s ktorými musí matka aj dieťa zápasiť“.                         (Grantly Dick-Read, 1933)