Váš pôrodný plán

Je dôležité si dopredu premyslieť a prehodnotiť, aké vlastne máme ako rodičia možnosti a čo všetko je počas pôrodu možné, dôležité a pre nás samotných potrebné. Porovnávajte jednotlivé alternatívy a precíťte, čo Vám hovorí vaše telo a intuícia. Pomaly si spolu s partnerom prechádzajte jednotlivé požiadavky, pre Vás prijateľné alternatívy a obaja vyjadrujte svoje priania. Mali by ste pred pôrodom vedieť o pocitoch toho druhého a aj to ako budete tieto priania chrániť...

Časté otázky rodičov:

1. Kedy komunikovať pôrodné priania?

Vaše pôrodné priania je vhodné odkomunikovať v posledných týždňoch pred pôrodom, prípadne pri návšteve pôrodnice počas dňa otvorených dverí. 

2. Ako viem či budú akceptované? 

Vaše pôrodné priania by ste mali mať pri každej návšteve pri sebe a niekoľko krát vytlačené, aby sa nestalo, že sa "stratia". Podľa prístupu personálu a ich odpovedí, môžete predpokladať, ako k nim personál bude vo všeobecnosti pristupovať počas pôrodu.

3. Ako môžem mať naozaj istotu?

Pokial nebudete mať počas jednotlivých návštev dostatočnú istotu, či Vaše preferencie budú akceptovateľné, je dobré požiadať o stretnutie priamo primára pôrodnice a s ním tieto preferencie prekonzultovať. Následne si ich nechať podpísať a počas pôrodu môžete, v prípade nesúhlasu s prianiami, spomenúť súhlas primára.

4. Čo všetko môžem mať napísané v pôrodných prianiách? 

Pôrodné priania sú Vaše predstavy o tom, ako chcete aby Váš pôrod prebiehal. Nižšie máte spísané jednotlivé body, ktoré môžete žiadať a ktoré sú bežne celosvetovo akceptovateľné a sú taktiež súčasťou odporúčaní mnohých asociácii pôrodných asistentiek, gynekológov, predpokladom dobrej pôrodnej praxe a taktiež súčasťou kódexu WHO.

5. Nie sú Vaše priania akcepované?

Ak neboli Vaše priania počas jednotlivých návštev akceptované, žiaľ nebudú ich ani Vás akceptovať ani počas pôrodu. Pôrod je v prvom rado o Vás, o Vašom dieťati a otcovi Vášho dieťaťa a všetci máte určité ľudské potreby a svoje práva, ktoré aj počas pôrodu majú byť akceptované. Je dobré pouvažovať nad výberom takej pôrodnice alebo prostredia, kde Vás bude plne rešpektovať.

6. Ako viem, čo sa za jednotlivými bodmi skrýva?

Všetky body, ktoré sú nižšie vypísané, dopodrobna riešime a konzultujeme na predpôrodnej príprave, aby ste vedeli, čo za akým úkonom stojí, ako sa robí, čo spôsobuje, aké má riziká, či sú aj nejaké alternatívy, prečo a kedy majú svoje opodstatnenie. Pretože na plnohodnotné rozhodnutie v určitej situácii a v pôrodnom zhone, často nebýva na komplexné vysvetlenie času a opomínajú sa mnohé riziká s tým spojené. Preto je potrebné o rizikách, vedľajších účinkoch a možných alternatívach vedieť dopredu.

Vytvor si svoj pôrodný plán!

Vyplňte všetky potrebné údaje, preferované body a požiadavky k Vášmu pôrodu a my Vám váš pôrodný plán komplet zašleme!

Nerodíme každý deň a niektoré ženy skutočne porodia len jeden krát za život. Obzvlášť, ak ste na svoje bábätko čakali pridlho, dôsledne zvážte výber Vašej pôrodnice. Pozrite si štatistiky jednotlivých nemocníc vo svojom okolí a to, ako pristupujú k prirodzeným pôrodom a k všetkým, pre Vás dôležitým faktorom. Ešte raz pripomeniem: To, čo je dôležité pre Vás, nemusí byť dôležité pre vašu najlepšiu kamarátku a to čo si ona pochvaľuje, nemusí Vám vôbec vyhovovať. Preto sa vždy orientujte podľa seba a toho, čo Vy sama pokladáte za vhodné a dôležité. Môžete sa zamerať na tieto body pri výbere pôrodnice a taktiež, či je súčasťou systému BFHI (Baby Friendly Hospital Initiative).