Prirodzený a vaginálny pôrod, je to naozaj to isté?

30.09.2022

Nejdem sa v žiadnom prípade hrať so slovíčkami a ani Vás nechcem príliš popliesť, ale je pravda, že nie každý v tom vidí a pozná rozdiel. V našej spoločnosti totižto vaginálny a prirodzený pôrod považuje väčšina z nás a aj mnohí odborníci za to isté. Avšak, ...

Nejdem sa v žiadnom prípade hrať so slovíčkami a ani Vás nechcem príliš popliesť, ale je pravda, že nie každý v tom vidí a pozná rozdiel. V našej spoločnosti totižto vaginálny a prirodzený pôrod považuje väčšina z nás a aj mnohí odborníci za to isté. Avšak, ...


Vaginálny pôrod

Vaginálny pôrod je každý pôrod, ktorý končí prechodom bábätka cez pôrodné vaginálne cesty. Patrí sem však aj pôrod zakončený s použitím klieští alebo vákuuového extraktora, taktiež pôrod vyvolaný prostagladínovým čípkom, či iným prostriedkom, podaním umelého oxytocínu, pitocínu aj pôrod, kedy bol pretrhnutý vak blán, či vykonaná epiziotómia. Všetky tieto umelé zásahy však nemajú nič spoločné s prirodzeným pôrodom. Okrem iného, akýkoľvek z týchto spomínaných zásahov môže spomaliť alebo úplne zastaviť pôrod, čo môže následne viesť k cisárskemu rezu. Viac o cisárskom reze si môžete prečítať tu: Viete, kto vykonal prvý úspešný cisársky rez?

Prirodzený pôrod

Prirodzený pôrod je spôsob, kedy rodiaca žena využíva len prirodzené prostriedky, aby porodila. Citlivo vníma svoje tehotenstvo, je vyrovnaná, vnútorne pripravená a je si vedomá svojej vnútornej ženskej sily. Má veci vo svojich rukách a dôveruje svojmu telu, ktoré necháva, aby ju viedlo. Využíva dokonalý hormonálny systém vlastného tela, ktorý nemá, skutočne nemá konkurenciu. Viac o hormónoch sa môžete prečítať tu: Hormóny. Je dôsledne pripravená ako fyzicky tak aj duševne, avšak počas prirodzeného pôrodu používa inštinkt, ženský zmysel a nie rozum. Využíva hlbokú relaxáciu, meditáciu a vizualizácie, ktoré ľudstvo používa už stáročia. Počúva a vníma, čo jej rodiace telo potrebuje a navzájom spolupracujú.

Preto sa snažím odovzdať Vám skutočne všetko, aby ste našli túto ženskú silu a využili to, čo je Vám ženám dané a opäť našli v sebe svoje dokonalé prostriedky pre jednoduchý, rýchly a bezpečný pôrod.

S láskou, Baška