Práve strach je jedným z tých nepopulárnych emócii a mnohí ho potláčame alebo pre nás nehrá až takú úlohu v živote. Teda aspoň si myslíme, že nehrá.. A preto som rada, že tu teraz ste a chcete svoj strach spoznať...

Prosím o vyplnenie údajov, aby som Vám mohla zaslať prístup k webináru.

Ak ho však budeme poznať a vedieť ako funguje, už pre nás nebude natoľko neznámy a "strašný"...