Potvrdenie prijatia rezervácie...

Jupí, Vašu registráciu k webináru sme úspešne prijali a ste zaradení do invitation listu.

V najbližšom čase očakávajte:

  • minimálne 24 hodín pred živým Webinárom Vám dôjde potvrdzovaní mail s Vašou účasťou

  • v deň Webinára Vám dôjde prístupový email s pozvánkou na stretnutie a invitation kódom

  • hodinu pred webinárom Vám príde email s pripomienkou k Webináru


Dufam, že sa tešíte rovnako ako ja. Pozdravujem Vás!