Pár WHO BASED odporúčaní...k pôrodu

19.05.2023

Či sa nám to páči alebo nepáči, aj naša krajina podlieha okrem našich smerníc, smerniciam aj na európskej a svetovej úrovni. Jedna zo svetových organizácií je Svetová zdravotnícka organizácia - SZO (World Health Organization - WHO), ktorá každoročne vydáva smernice, mnohé odporúčania a nariadenia na základe dôkazov a zistení (evidence-based).

Keď si to tak prechádzam, tak z nižšie spomenutých sa u nás neaplikuje takmer vôbec nič. 

Alebo sa mi to len zdá...?

Image by rawpixel.com on Freepik

Celková eliminácia rutinných zásahov

Už v roku 1996 (to sme si mohli za tú dobu už niekde prečítať) nariadila eliminovať rutinné a zbytočné zásahy, ktoré nevychádzajú z potrieb matky ani celkového zdravotného stavu. Eliminuje sa tým nielen počet bolestivých zásahov, ale i zranení a celkovo sa znižujú náklady na zdravotný systém. Okrem iného je zistené, že tento krok vedie k lepšej a jemnejšej starostlivosti o matku a dieťa, ale aj k lepšiemu zdraviu oboch. A čo presne sa myslí pod rutinnými zásahmi? Všetko, čo ovplyvňuje prirodzenosť pôrodného procesu, ako vyvolanie pôrodu, časové obmedzenie celého procesu, nedostatok jedla a pitia, analgézie, operačný pôrod, použitie kliešti alebo expresie, ale aj okamžité upnutie pupočnej šnúry. Vlastne všetko, s čím sa bežne rodiaca žena u nás počas pôrodu bežne stretne...

Och, ako na epidurálnu anestéziu?

Druhé nariadenie nadväzuje na to prvé, pretože v roku 1999 WHO definovala používanie epidurálnej anestézie počas pôrodu ako jednu z najzávažnejších zásahov, ktorú treba eliminovať, pretože podaním epidurálnej anestézie sa mení prirodzený priebeh na lekársky zásah. Prečo? Pretože epidurálna anestézia so sebou prináša okrem značného znecitlivenia aj prerušenie prenosu informácií medzi maternicou a mozgom, čím telo prestáva regulovať celý priebeh, znižuje sa kontrakčná činnosť a preto narastá potreba ďalšieho zásahu a tým je podanie oxytocínu. Taktiež nastáva ochabnutie spodnej dôležitej oblasti svalov maternice a pošvy, ktoré sú potrebné na vytlačenie dieťaťa. Vtedy musí často v poslednej fáze pôrodu nastúpiť Klisterová expresia, vákuum extrakcia alebo kliešte. Vaše telo totižto prestane fungovať a nie je schopné dieťa v dostatočnej sile vypudiť.

Klisterová expresia

WHO vyslovene neodporúča používať Klisterovú expresiu v procese pôrodu. Jedná sa o silné zatlačenie na brucho matky v poslednej fáze pôrodu. Vedľajším javom je pomliaždenie alebo zlomenie rebier, neznesiteľný tlak a celkové pomliaždeniny. Tento úkon sa používa preto, lebo žena nevládze tlačiť. Prečo však nevládze tlačiť nikto nezisťuje, respektíve nikto nerieši. Žena, ktorá dostane množstvo farmakologických prípravkov, ale žiadne jedlo a tekutiny, nie je schopná vytlačiť dieťa. Jej energia sa minula a zároveň je jej telo nadopované množstvom neregulovaných syntetických prostriedkov, ktoré vôbec nekomunikujú s telom a mozgom, taktiež nereagujú na to, v akom stave sa nachádza celý organizmus ženy, jej maternica, orgány, hladké svalstvo a podobne. A ešte k tomu poloha, v ktorej sa žena nachádza, nepodporuje funkčnosť brušného lisu a gravitácie > čítajte bod D.

Dorzálna poloha

Poloha, ktorú vidíme vo všetkých filmoch a zažíva väčšina žien a v našich pôrodniciach zatiaľ všetky, je poloha na chrbte, ktorá je používaná od čias Ludvíka XIV a myslím, že naši lekári ani nevedia prečo. Avšak používa sa pre ten istý účel, ako to sám panovník vymyslel. A tým je pohodlie pri sledovaní rodiacich žien. Áno, toto je jediný dôvod, prečo je táto poloha tak používaná. Avšak je to tá najhoršia pre celý pôrod, ktorú si naši pôrodníci mohli vybrať. Prečo? Pretože Vaša panva sa potrebuje rozpínať, ale nie je toho schopná, keď na nej ležíte. Druhé preto, lebo si tlačíte na aortu a dutú žilu, tým odkysličujete placentu, čím sa Vaše dieťa dostáva do kyslíkového dlhu. Tretie preto, lebo brušný lis, ktorý vzniká otváraním krčku maternice, neviete v tejto polohe vôbec využiť. Štvrté preto, pretože tvar Vášho "vaginálneho potrubia" je zahnuté smerom dopredu (od chrbtice k Venušinmu pahorku) a v tejto polohe tlačíte dieťa hore kopcom, čo je samozrejme proti celej fyzike. A piate preto, vôbec si nepomáhate gravitáciou, ktorá za Vás inak urobí množstvo práce. A potom príde na rad tá spomínaná Klisterová expresia a až vtedy budete vedieť, čo je naozaj neznesiteľná bolesť. 

Epiziotómia

Eliminácia epiziotómie je ďalšou z odporúčaní WHO, ktorá by sa mala vykonávať až v situáciách, kedy sú indikácie také, že by mohlo prísť k nadmernému alebo nekontrolovateľnému natrhnutiu. Avšak aj to je už dnes veľmi diskutabilné, pretože sa zistilo, že rany, ktoré vzniknú ako sprievodné, čiže prirodzené z hľadiska priebehu pôrodu, majú lepšie hojenie ako priamy rez, ktorý sa vykoná kontrolovane. Tento úkon by sa mal vykonávať vtedy, ak je treba okamžite zasiahnuť, prípadne dieťa skutočne uviazlo v pôrodných cestách, čo však môže byť spôsobené práve množstvom podaných farmák a neschopnosti ženského tela vytlačiť dieťa von.

Skoré upnutie šnúry

O šnúre som už napísala toľko toho, že sa budem zas len opakovať. Ale opakovanie matka múdrosti takže: pupočná šnúra ma svoje obrovské nezastupiteľné miesto aj v čase ihneď po pôrode, pretože zásobuje dieťa a jeho mozog kyslíkom, pokým sa mu neuzavrie srdcová chlopňa a dostatočne nenaštartuje pľúcny systém, čo trvá niekoľko minút. Po túto dobu dieťa čerpá kyslík z krvi v pupočníku a placente, ktorá tam je práve pre tento účel odložená. Jej skoré upnutie spôsobuje kyslíkový dlh dieťaťa, stres, vysoké hladiny kortizolu a to sa všetko odráža na jeho ďalšom fungovaní.

Keď sa nad tým zamyslíme, tak všetko na seba presne nadväzuje a na základe toho vidieť, ako človek chcel premôcť tento systém a postupne začal vymýšľať ďalšie a ďalšie kroky a postupy, aby "zaseknutý" pôrodný prOces rozbehoL, keď zistil, že takto UMELO riadený pôrodný proces nefunguje. Namiesto toho, aby sme začali pozerať prečo nefunguje, vymýšľame nové a nové zásahy na to, aby sme ho "potlačili" a opäť rozbehli. Pritom stačí tak málo.

Dajme tomu konečne pokoj a pôjde to úplne samé...

S láskou


Zdroje:

  • American College of Nurse - Midwifes (2013). Supporting Healthy and Normal Physiologic Childbirth: A Consenzus Statement by ACNM, MANA, and NASPM. J Perinat Educ, 22(1). 14-18.

  • Odent, M. (1995). Znovuzrozený porod. (1st ed.). Argo.

  • Pearce, J.Ch. (2019). Magické dítě. (1st ed.) Malvern.

  • Světová zdravotnícka organizace. (1999). Péče v průbehu normálniho porodu: praktická příručka. Odbor reprodukčního zdraví a výzkumu. SZO.