Odber pupočníkovej krvi?

01.10.2020

Znie to skutočne lákavo! Každý rodič túži pre svoje dieťa urobiť to najlepšie. Odber pupočníkovej krvi je populárny už poriadnych pár rokov, no je to v prvom rade vynikajúci biznis. Má mnoho zákutí, o ktorých sa nám možno ani nesníva a je to doslova obchod so "živým materiálom", ale presne o to teraz nejde. Ja osobne sa snažím zapájať čo najviac prostý sedliacky rozum, keď presne neviem, či je správe ísť alebo neisť, dať alebo nedať, podpísať alebo nepodpísať, súhlasiť alebo nesúhlasiť, lebo ten je častokrát to jediné, čo nás drží v "na pozore".


O čo vlastne ide? Pri pôrode Vášho dieťaťa sa odoberie jeho pupočníková krv, poprípade iný materiál. Tento materiál sa následne prevezie, spracuje, zmrazuje a uskladňuje v špeciálnych kontajneroch. Samozrejme, každé odobratie je spoplatnené niekoľkými stovkami eur a za mesačný poplatok Vám krv uskladnia dovtedy, dokedy ste ochotní, schopní alebo presvedčení túto službu platiť. Niet pochýb, že táto odobratá krv je obrovská vzácnosť. Obsahuje úžasné, už nikdy sa neopakujúce krvotvorné kmeňové bunky a zárodočné tkanivá. Sú absolútne čisté a pre zdravý život a vývin dokonalé. V prípade potreby transplantácie nemajú konkurenciu ako pre samotné dieťa, tak aj pre jeho príbuzných, či dokonca pre ďalších vhodných čakateľov. V tomto smere môžeme byť vďační, že niečo takéto existuje. A čo sa stane, ak krv pre "svoju" potrebu, alebo pre potrebu svojich blízkych prestanete z akéhokoľvek dôvodu platiť? Spoločnosť uskladňujúca Vašu krv má plne právo s ňou nakladať ako potrebuje a následne ju predá vhodnému čakateľovi. Tri krát zaplatené jedno a to isté. 

Ale pozrime sa na to ešte z opačného konca...


Zdroj: kjpargeter / freepik

Medzi druhou a treťou dobou pôrodnou lekár odoberie dostatočné množstvo pupočníkovej krvi, poprípade aj tkaniva, čo ostane v pupočníku a placente. Počkať, čo ostane? To je dobrá otázka. Čo presne znamená ostane ? Ostane vtedy, ak pupočník nedotepe. Nedotepe vtedy, ak ho ihneď a bez počkania prestrihnú. Ak ho ihneď prestrihnú, dieťaťu odstrihnú dôležité životodarné látky, živiny a telu vlastné a potrebné kmeňové bunky! Tie úžasne bunky, ktoré som opísala vyššie. Okrem týchto živín odstrihnú aj potrebné množstvo krvi, ktoré je dôležitým základom zdravého života, prvého kvalitného nadýchnutia, dobrého prospievania a základného stavebného kameňa každého novorodenca.


Zdroj: iStockphoto

Opäť sa vrátim k prírode, pretože tá "jediná" nenecháva veci na náhodu. Aby dieťa mohlo bezpečne a bez ujmy prejsť pôrodným kanálom a zároveň malo dostatok živín, kyslíka a zásob pre prípad "kdyby neco", odloží si do pupočníka a placenty potrebné množstvo krvi, čo je približne 30% z jeho celkového množstva. Táto zásoba slúži nato, aby malo odkiaľ čerpať, pokým celé prejde pôrodným kanálom, pokým sa naštartujú pľúca a pokým sa uzavrie chlopňa, ktorá privádza z placenty krv a kyslík do celého tela dieťaťa. A toto všetko trvá približne 5 minút. Dlhých 5 minút. Počas tohto času dieťa žije a využíva svoje zásoby krvi, živín a kyslíka z placenty, zatiaľ čo štartuje svoje nové funkcie ako je dýchanie, svoj vlastný vnútorný obeh a pripravuje sa na nový život mimo maternice. Aby prežilo a jeho štart do tohto sveta bol životaschopný, potrebuje všetku svoju krv a cennosti, ktoré v nej má. Vrátim sa na začiatok. To odložené v pupočníku, je odložené pre samotné dieťa a to bezprostredne po pôrode. Preto pupočník pulzuje, preto cítiť pohyb ak ho uchopíte, preto sa čaká, respektíve malo by sa čakať, nie, musí sa čakať! kým dotepe, aby dieťa dostalo to, čo mu právom patrí. Všetko, čo mu patrí! Ak niekedy chytíte pulzujúci pupočník a počkáte kým dotepe, garantujem Vám, že v ňom neostane ani malá kvapka na zistenie krvnej skupiny Vášho dieťaťa. Príroda je príliš dokonalá na to, aby sme ju vedeli zlomiť. Aj keď sa nám to častokrát aj tak podarí, nie je v konečnom dôsledku v náš prospech. Ani v prospech našich malých detí. 

"Tento přechod se může odehrát pomalu a jemne, nebo brutálně v panice a hrůze, a tak ze zrození učinit poklidné probuzení..., nebo tragédii.  

(Leboyer, 1973)

Opýtam sa priamo: Viete si predstaviť, že by ste po náročnom, skutočne náročnom dni boli ukrátení o 20-30% vlastnej krvi? Pretože presne toto sa deje, keď novorodenec prejde pôrodným kanálom a placenta s pupočníkom nemôže dokončiť celý dôležitý proces, ktorý končí jeho dotepaním.

PS: Nenahováram Vás na žiadnu z alternatív, každý má svoj rozum, vieru, presvedčenie. Ukazujem Vám len viac strán, faktov a toho "B", čo sa častokrát pri prezentácií "A" nepovie...

S Láskou, BaškaZdroje:

  • Aldana, I., Lišiaková, L., & Pizano, V. (2016). ešte netlačte. (1st ed.) W Press.
  • Leboyer, F. (2020.) Porod bez násilí. (1st ed.). Malvern.
  • Pearce, J.Ch. (2019). Magické dítě. (1st ed.) Malvern.
  • Pupočníková krv a tkanivá, © 2020. Cord Blood Center [online]. © 2020 [cit. 2020-01-11]. Dostupné na:https://www.cordbloodcenter.sk/pupocnikova-krv-a-tkanivo/co-pupocnikova-krv/

Foto:

  • Freepik / <a href='https://www.freepik.com/photos/cancer-cell'>Cancer cell photo created by kjpargeter - www.freepik.com</a>

"Okamžite přestrihnout pupeční šňůru znamená mozgu brutálne odebrat přísun kyslíku. Vytvořili jsme tak podmínený reflex dýchaní a násilí." (Frédérick, Leboyer, 2020)