Faktory, ktoré ovplyvňujú normálny fyziologický pôrod bez zásahu

28.08.2023

V pôrodnom systéme existujú faktory ovplyvňujúce tento proces nielen na strane ženy, ale i na strane odborníka lekára, prostredia pôrodu, no týka sa to aj kultúrneho prostredia, politického a vzdelávacieho systému a jeho celkového nastavenia a podpory. Tak sa poďme na to pozrieť, pretože ak by to všetko takto fungovalo, tak by sme sa na pôrod už od počatia mohli tešili...

Image by Freepik

Faktory ovplyvňujúce schopnosť ženy porodiť bez zásahu:

 • individuálny zdravotný stav a fyzická zdatnosť rodiacej ženy

 • autonómia rodiacej ženy a jej schopnosť samostatnosti pri pôrode

 • osobné znalosti o pôrodnom procese a jej sebadôvera o pôrode a narodení vrátane kultúrnych presvedčení, noriem a praktík, komplexné vzdelanie o hodnotách prirodzeného pôrodu

 • plná informovanosť ženy a možnosť spoločného rozhodovania

 • prístup ženy k systému zdravotnej starostlivosti, odborníkom a poskytovateľom, ktorý sú kvalifikovaní a podporujú prirodzený fyziologický pôrod

Faktory na strane odborníka lekára:

 • vzdelanie, vedomosti, zručnosti a kompetencie, taktiež sebadôvera pri podpore fyziologického pôrodu, vrátane pomoci ženám vyrovnať sa s bolesťou bez použitia medikácie

 • záväzok v rámci práce so ženami s cieľom zvýšiť ich sebadôveru a znížiť strach z pôrodu

 • záväzok a umožnenie spoločne so ženami rozhodovať

 • práca v rámci systému, ktorý podporuje fyziologický pôrodný proces 

Faktory pôrodného nastavenia a prostredia

 • pôrodná asistencia prístupná pre každú ženu

 • dostatočný čas na spoločné rozhodovanie bez nátlaku

 • žiadne indukcie alebo augmentácie bez klinickej indikácie založenej na evidencii

 • podpora výživy počas pôrodu podľa želania ženy, ako pitie, tak aj jedlo

 • voľnosť pohybu počas procesu a výber pôrodnej polohy

 • monitorovanie podľa indikácie

 • kvalifikácia zdravotníkov v nefarmakologických metódach tíšenia bolesti pre všetky ženy (kam patrí sprcha, kúpeľ, homeopatia, aromaterapia, masáže, mäkké techniky)

 • podpora dôstojnosti, súkromia a pohodlia každej ženy

 • rešpektovanie kultúrnych potrieb žien

Faktory pre systém, politiku, kultúru a vzdelávanie

 • zavedenie vhodnej politiky do nemocničného prostredia na podporu normálneho fyziologického pôrodu

 • komplexné skúmanie a šírenie dôkazov a postupov v starostlivosti na podporu normálneho fyziologického pôrodu

 • pôrodná starostlivosť ako kľúčová stratégia na podporu normálneho fyziologického pôrodu

 • zvýšenie pracovnej sily pôrodných asistentiek a zlepšenie predpisov, stratégii a financovania na podporu ich praxe

 • programovanie interdisciplinárneho vzdelávania založeného na kompetenciách pre lekárov a študentov v oblasti pôrodnej starostlivosti, ktorá podporuje normálny fyziologický pôrod

 • vývoj budúcej výskumnej agendy o krátkodobých a dlhodobých účinkoch normálneho fyziologického pôrodu

A čo je vlastne normálny fyziologický pôrod?

Prirodzený fyziologický pôrod je proces, ktorý postupuje svojim vlastným rytmom a sú využívané jeho prirodzené mechanizmy. Pri poklese činnosti sú tieto mechanizmy podporované v ich vlastnom a prirodzenom fungovaní. Takýto plne prirodzený priebeh má nielen pozitívne krátkodobé, ale i dlhodobé účinky na matku a jej dieťa.

Tento proces je charakteristický:

 • spontánnym nástupom a progresiou pôrodu

 • vedie k fyziologickej zdravej strate krvi

 • zahŕňa biologické a psychologické podmienky, ktoré podporujú efektívny pôrod

 • vedie k vaginálnemu pôrodu dieťaťa a placenty

 • uľahčuje optimálny prechod novorodenca prostredníctvom kontaktu koža na kožu a udržiavania matky a dieťaťa spolu počas popôrodného prostredia

 • podporuje skoré začatie dojčenia

Tento konsenzus bol schválený ACNM / Americkou College zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, MANA / Alianciou pôrodných asistentiek a NACPM / Národnou asociáciou certifikovaných profesionálnych pôrodných asistentiek.

Úlohou nás všetkých, či už odborníkov alebo i neodborníkov, je podporovať prirodzený priebeh pôrodu, pretože ten vedie k schopnosti vylučovať dôležité množstvo oxytocínu a to nielen v období pôrodu, ale i tesne po ňom v tých najvyšších dávkach. Tento hormón je totižto hormónom lásky, blízkosti, dotykov, schopnosti milovať, no v neposlednom rade aj v schopnosti dojčiť. 

Michel Odent je presvedčený:

...že ak "zabudneme" prirodzene rodiť, zabudneme milovať a plodiť deti...

Zdroje: 

 • American College of Nurse - Midwifes (2013). Supporting Healthy and Normal Physiologic Childbirth: A Consenzus Statement by ACNM, MANA, and NASPM. J Perinat Educ, 22(1). 14-18