Dojčenie je „len“ pokračovaním pôrodu

10.02.2023

Možno sa to zdá, že pôrod je iná kapitola ako dojčenie, no nie je to celkom tak. Dojčenie je len ďalšia etapa, je to pokračovanie celého príbehu. Ženské telo sa na dojčenie pripravuje od samého začiatku tehotenstva. Prsia sa naplnia, mliečne žľazy zväčšia, bradavky stmavnú. Tieto zmeny nastávajú už prvé mesiace tehotenstva a prvé materské mlieko sa začína tvoriť ešte v období tehotenstva, približne ku koncu druhého trimestra. Je to opäť jeden z tých perfektných systémov, pretože telo ráta s tým, že by mohlo prísť k skoršiemu pôrodu a preto sú prsia pripravené, aby mohli svoje dieťatko vyživovať okamžite.

Image by pvproduction on Freepik

Takže už od počatia až po dojčenie je to jeden ucelený proces, ktorý na sebe krok po kroku nadväzuje. Zvyčajne sa stav tehotenstva odráža na priebehu a celom pôrode. Ak je tehotenstvo rizikové, zvyčajne aj pôrod má svoje obmedzenia. A taktiež je to tak aj opačne. Až 90 % žien má nízkorizikové tehotenstvo a je vysoká pravdepodobnosť, že aj pôrod bude taký, pokiaľ sa doterajšie bezproblémové tehotenstvo nenaruší zbytočnými zásahmi a urýchľovaním celého procesu. Už som o tom písala mnoho, ale zásahy, medikácia, vyvolanie pôrodu a umelá stimulácia pôrodu má svoje dlhodobejšie dopady, ako sa bežne píše a udáva.

A to je práve predmetom dnešnej témy. To, ako bude prebiehať tehotenstvo a následne pôrod predikuje to, ako bude prebiehať obdobie po ňom. Ako rýchlo príde k naliatiu prsníkov, ako a či sa bude dieťatko vedieť prisať, či bude môcť byť okamžite na bruchu svojej mamy, či bude spavé alebo čulé a či bude stimulácia prsníkov okamžitá alebo odložená.

Anestetické prípravky používané počas pôrodu majú utlmujúce účinky na novorodencov, ktorí sú spavejší a ich celkový psychomotoricky vývin je v prvých týždňoch utlmený. Ak dieťatko bude mať nižšie hodnotenie Apgáru je pravdepodobné, že pôjde na pár hodín do inkubátora bez toho, aby ste s nimi strávili prvé dôležité hodiny kontaktu koža na kožu. Ak bude pôrod veľmi prestimulovaný, budete mať v sebe mnoho farmák, epidurál, infúzie aj oxytocín, bude to celé aj zbytočne zdĺhavé. to je častá príčina toho, že Vás dajú pravdepodobne oddychovať a dieťatko Vám prinesú až neskôr. Práve vďaka týmto faktorom príde k prvému prisatiu neskôr a tým sa aj iniciácia mlieka posúva, čo je prvý častý zádrhel, ktorý spôsobuje oneskorenie nástupu mlieka, ale i nedostatočný váhový prírastok dieťatka v prvých dňoch po pôrode..

Čo všetko ohľadom pôrodu môže komplikovať dojčenie?

V prvom rade je to prílišné množstvo zásahov počas pôrodu a narúšanie jeho priebehu. Už viac ako 1 intervencia ovplyvňuje tvorbu materského mlieka a začiatok dojčeniam, no všetky nižšie faktory majú dopady na to, ako bude prebiehať dojčenie a nástup materského mlieka:

 • farmakologická stimulácia pôrodu, vyvolávanie a augmentácia pôrodu
 • operačný alebo inštrumentálny spôsob pôrodu (cisársky rez, kliešťový alebo vákuový pôrod)
 • lieky užívané počas tehotenstva, napríklad antidepresíva
 • analgetiká aplikované pri pôrode (epidurálna, spinálna, opiáty)
 • lokálne anestetiká
 • syntetický oxytocín
 • intravenózne podávanie tekutín počas pôrodu
 • izolácia dieťaťa a matky
 • nadmerný plač dieťaťa
 • dokrmovanie dieťaťa

Štúdie taktiež zistili, že nedostatok informácií a oneskorené začatie dojčenia násobne zvýšilo pravdepodobnosť, že matky nebudú výlučne dojčiť svoje dieťa. Takže nielen na pôrod, ale určite aj na dojčenie sa treba dôsledne pripraviť ešte pred samotným pôrodom.

Preto nezabúdajme, že aj pôrod a jeho priebeh je jedna z dôležitých vecí, ktoré súvisia s tým, ako a kedy sa materské mlieko rozbehne, aké bude jeho množstvo, aj ako dlho budeme dojčiť. A ak chceme dojčiť naozaj prirodzene a obmedziť aj možné problémy, ktoré sa často objavujú, je vhodné čo najprirodzenejšie porodiť, pretože toto sú priame a vážne dôvody, ktoré komplikujú dojčenie.

Vaša,


Zdroje:

 • Dewey, K.G., Nommsen-Rivers, L.A. Heinig, J. M., & Cohen , R. J. (2003). Risk Factors for Suboptimal Infant Breastfeeding Behavior, Delayed Onset of Lactation, and Excess Neonatal Weight Loss, 112 (3). 607-619.

 • Chapman, D. J. ,& Peréz-Escamilla, R. (1999). Identification of risk factors for delayed onset of lactation. Pub Med, 99 (4). 450-454.

 • Yu Liu, Y. H., Yu, Y-A., & Zeng, T-Y. (2021). The rates and factors of perceived insufficient milk supply: A systematic review. Wilex Online Library, 18 (1).